Cees Remmers in Schrijverscafé

Hilvarenbeek, 6 februari 2018

“Steeds op zoek naar de juiste woorden!”

Iedereen in Hilvarenbeek kent Cees Remmers als de pastoor die in de Sint Petruskerk gloedvol kon preken en steeds bij elke gelegenheid, hoe triest ook, toch nog woorden van troost kon vinden. Veel van die preken zijn gebundeld en vormen een belangrijk deel van het oeuvre van de man die zich zelfs ook aan liedjes voor carnaval waagde. Op vrijdagavond 16 februari is hij te gast bij het Schrijverscafé dat begint om 19.30 en dat een uur later eindigt. De toegang tot de Bibliotheek, waar het Schrijverscafé plaats vindt, is gratis. 


Door Kees van Kemenade

Op tafel liggen twee kleine series boeken, bundels eigenlijk, van de preken die Cees Remmers ooit heeft gehouden. ‘Aan iedere preek heb ik lang gewerkt en vaak kreeg ik er veel en mooie reacties op. Dat is de reden dat ik ze heb opgenomen in een serie boeken. Eerst drie onder de titel “Van Toen en Thans. Zondagse woorden voor doordeweekse mensen” en omdat die goed verkocht werden aan collega’s bijvoorbeeld die de juiste woorden voor hun verhaal zochten, of aan mensen die van bezinning houden, volgde nog de serie ‘Het Woord Doen’. Het trof mij bijzonder dat ze ook door protestantse voorgangers dankbaar werden gebruikt.’ Na deze reeksen volgden meer werk. “Kijk op de Kerk” om het geloof ook aan kinderen en jongeren op een begrijpelijke en eigentijdse wijze uit te leggen. Bundels als “Zeggen en Schrijven” en “Een Gegeven Woord” verschenen bij gelegenheid van zijn jubilea in het priesterambt. Niet alles is zwaar, eigenlijk zijn de preken van de pastor verrassend licht van toonzetting. Dat zie je ook in een bundel met allemaal korte gebedjes onder de titel “Asjeblieft en Dank U Wel.

Nieuwe geloofstaal

Cees Remmers is een echte Tilburger van geboorte en zijn herkomst heeft hij nooit verloochend. “In 1939 geboren, als jongste van zeven kinderen. Ik koos voor het seminarie, toen een geliefkoosde manier om te gaan studeren. Het werd Beekvliet in St. Michielsgestel. Het heroïsche van de missionaris trok mij niet zo; gewoon beginnen, hier ergens als kapelaan en dan uiteindelijk pastoor, dat was wat ik wilde. Het werd, na het voltooien van mijn studie en mijn priesterwijding nog door monseigneur Bekkers in 1964, het Eindhovense stadsdeel Woensel. Later werkte ik nog in Nijmegen, maar mijn echte onderdak vond ik in 1975 in Hilvarenbeek. Als priester moet je preken. Een thema vind je vaak in de evangelielezing van de dag. De parabel van de Verloren Zoon kent iedereen wel. Dat bood mij tal van mogelijkheden. De zoon zelf die zijn erfdeel heeft verbrast. De vader die hem toch weer in het hart sluit. De broers die dat niet zo zien zitten, maar zelfs de moeder die toch op de achtergrond aanwezig moet zijn geweest. Met veel plezier schreef ik de preken uit. Dat schrijven had er altijd al ingezeten.” De jonge pastoor maakte overgang van de Latijnse mis naar de volkstaal mee, maar dat gaf zo zijn problemen. “Die oude Latijnse teksten uit de mis waren gewoon niet te vertalen naar onze eigentijdse wijze van uitdrukken. Wij moesten op zoek naar een nieuwe geloofstaal. Een man als Huub Oosterhuis is daarbij bijzonder inspirerend voor mij geweest. Wij wilden niet meer dat verheven taalgebruik als in “Almachtige God” ….. Zeg dan gewoon … “die ons verstand te boven gaat”! Ik zie een preek als een soort column. Ook dat is een uitdaging om het te schrijven. Hij mag nooit saai zijn of neerbuigend. Je preekt niet tegen de mensen; je bent een van hèn.’

Actief blijven

In 2014 ging Cees Remmers met emeritaat. Maar als altijd bleef hij actief. Een biografie gaat er aankomen. Anekdotisch van aard, zoals hij uitlegt. ‘Je gaat erin lezen hoe ik, een volksjongen, op het seminarie terecht ben gekomen. En daarnaast tal van andere verhalen van gebeurtenissen die een diepe indruk in mijn leven hebben nagelaten. De titel houd ik nog even geheim, maar je hoort er nog van!’ Misschien dat Cees tijdens het Schrijverscafés een slipje van de sluier gaat oplichten.   

 

Veel van de preken die Cees Remmers ooit hield in zijn kerk heeft hij verzameld in een serie bundels.

Binnenkort in CC Elckerlyc

Achter 't raadhuis 2
5081 BA Hilvarenbeek
013 - 505 06 63
info@elckerlyc.nu

OVER ELCKERLYC

Cultureel Centrum Elckerlyc biedt een sfeervol podium voor uiteenlopende activiteiten voor en door de inwoners van de Hilvarenbeek. Op het gebied van theater, muziek, swing, cabaret, dans, literatuur en film. De moderne accommodatie is ook beschikbaar voor o.a. zakelijke evenementen, informatiebijeenkomsten, borrels. Lees verder

© 2014 Cultureel Centrum Elckerlyc Hilvarenbeek